חברות ועוינות בין כוכבים

ברוב האסכולות של האסטרולוגיה המודרנית, נוצרה סלידה להגדרתו של כוכב כמזיק, אכזרי או אויב ולעיתים המונחים הללו נתפסים כארכאיים וחסרי ערך. אותה סלידה נוצרה משתי סיבות פשוטות – המונחים לא משקפים נכון את מה שבאמת קורה, והם נשמעים מפחידים. למרות זאת, מושגים אלו נתפסים כחשובים ביותר באסטרולוגיה ההודית, בה הם שמרו על משמעותם המקורית אשר שונה מאוד מהמקובל. לדוגמא, הגדרתו של כוכב כמזיק תלויה במיקומו ובבתים בהם הוא שולט ולא בסוגו. כמו כן, הגדרתו כעדין או אכזרי לא משקפת את השפעתו עלינו, אלא מגדירה אם הוא תומך יותר בחי או בדומם. ואפיונו כחבר או אויב לכוכב אחר תלויה לא בהשפעתו אלא במניעים ששניהם מייצגים ועד כמה הם תומכים זה בזה במשימותיהם.

ההבדל בפירוש של אותם מושגים נראה היטב במשמעות השונה שניתנת לצמידות בין הירח לוונוס באסכולות האסטרולוגיות השונות. לדוגמא, באסטרולוגיה המערבית המודרנית שילוב זה נחשב למצוין כיוון שהוא מפורש כסממן לרומנטיות ודאגה לאהובינו. באסטרולוגיה ההודית לעומת זאת, מקובל לראות שילוב זה כהרסני ביותר. בהתחלה גישה זו נראית תמוהה בלשון המעטה, אך אם נפרש את ונוס בתור הנאות ואת הירח בתור חיבור רגשי קל יהיה לראות איך אותו שילוב יכול לסמל התמכרויות. כמו כן, גם ונוס וגם הירח יכולים לסמל אהבה, אך בזמן שוונוס סממן לאהבה רומנטית הירח הוא סממן לאהבה אימהית, ולהבדל קטן זה יכולות להיות לא מעט השלכות בעייתיות בחיים בכלל ובמערכות יחסים בפרט.

אז מה הם היחסים בין הכוכבים השונים והשלכותיהם?

השמש – רצון

השמש רואה כחברים (תומכים) את הכוכבים הבאים:

הירח (רגשות) – הרגשות שלנו דוחפים אותנו למלא את רצונותינו, ולכן תומכים בהם.

מארס (פעולות) – הפעולות שלנו מאפשרות לממש את רצונותינו ולכן תומכות בהם.

יופיטר (אמונות) – האמונות שלנו מעצבות את רצונותינו ומגבירות את נחישותנו להשיגם, ולכן תומכת בהם.

השמש רואה כניטרליים את הכוכבים הבאים:

מרקורי (היגיון) – ההיגיון שלנו יכול לפרש רצונות מסוימים כסבירים ואחרים כלא, ולכן הוא ניטרלי.

השמש רואה כאויבים (מנוגדים) את הכוכבים הבאים:

ונוס (הנאות) – הנאות יכולות להסיח את דעתנו מהמטרה ולכן מנוגדות לרצונותינו.

סטורן (מגבלות) – מגבלות רק מפריעות למימוש רצונותינו ולכן מנוגדות להם.

Soul

הירח – רגש

הירח רואה כחברים (תומכים) את הכוכבים הבאים:

השמש (רצונות) – הרצונות שלנו משקפים את רגשותינו ולכן תומכים בהן.

מרקורי (היגיון) – ההיגיון עוזר לנו לפרש את רגשותינו ולכן תומך בהן.

הירח רואה כניטרליים את הכוכבים הבאים:

מארס (פעולות) – אנו יכולים לפעול הן בהתאם לרגשותינו והן בניגוד להם, ולכן אלו ניטרליות.

יופיטר (אמונות) – אמונותינו יכולות להיות תואמות לרגשותינו או מנוגדות להם, ולכן הן ניטרליות.

ונוס (הנאה) – הנאה גופנית לא תמיד תואמת למצבנו הרגשי ולכן היא ניטרלית.

סטורן (מגבלות) – מגבלות יכולות הן לעורר והן להגביל רגשות, ולכן הן ניטרליות.

הירח לא רואה באף כוכב אויב, כיוון שכל כוכב יכול לעורר רגשות כאלו או אחרים.

heart-painted-chest

מרקורי – היגיון

מרקורי רואה כחברים (תומכים) את הכוכבים הבאים:

השמש (רצונות) – הרצון שלנו להבין הוא שמפתח את ההיגיון ולכן תומך בו.

ונוס (הנאה) – הנאה מתובנות חדשות דוחפת אותנו לפתח את ההיגיון ולכן תומכת בו.

מרקורי רואה כניטרליים את הכוכבים הבאים:

מארס (פעולות) – המעשים שלנו לא תמיד תואמים להיגיון ולכן הם ניטרליים.

יופיטר (אמונות) – האמונות שלנו יכולות להצדיק את מסקנותינו או להיות מנוגדות להן, ולכן הן ניטרליות.

סטורן (מגבלות) – מגבלות הכרחיות לקביעת מסקנות אך מגבלות על הידע רק מעכבות אותן, ולכן הן ניטרליות.

מרקורי רואה כאויבים (מנוגדים) את הכוכבים הבאים:

הירח (רגשות) – הרגשות שלנו מונעים מאיתנו לחשוב בהגיון ולכן מנוגדים לו.

Astrologer

ונוס – הנאה

ונוס רואה כחברים (תומכים) את הכוכבים הבאים:

מרקורי (היגיון) – ההיגיון עוזר לנו להבין ממה נהנה ואיך להשיג זאת, ולכן תומך בהנאה.

סטורן (מגבלות) – מגבלות ועיכובים רק מגבירים את ההנאה בסופם ולכן תומכים בה.

ונוס רואה כניטרליים את הכוכבים הבאים:

מארס (פעולות) – חלק ממה שאנחנו עושים גורם לנו להנאה וחלק לסבל, ולכן פעולות הן ניטרליות.

יופיטר (אמונות) – אמונות יכולות להצדיק הנאות מסוימות אך לגנות אחרות, ולכן הן ניטרליות.

ונוס רואה כאויבים (מנוגדים) את הכוכבים הבאים:

השמש (רצונות) – הרצונות שלנו דוחפים אותנו להשיג מטרות במקום להתרכז בהנאה, ולכן מנוגדים לה.

הירח (רגשות) – הרגשות שלנו גורמות לסבל ולא מאפשרות לנו להנות מהרגע, ולכן מנוגדות להנאה.

Lion

מארס – פעולה

מארס רואה כחברים (תומכים) את הכוכבים הבאים:

השמש (רצונות) – הרצונות שלנו מכתיבים את מעשינו, ולכן תומכים בפעולות.

הירח (רגשות) – רגשות דוחפות אותנו לפעולות, ולכן תומכות בהן.

יופיטר (אמונות) – אמונותינו מצדיקות את פעולותינו ומגבירות נחישותנו ליישמן, ולכן תומכות בהן.

מארס רואה כניטרליים את הכוכבים הבאים:

ונוס (הנאה) – הנאה יכולה לשמש כסיבה לפעולות אך גם להסיח מהן את דעתנו ולכן היא ניטרלית.

סטורן (מגבלות) – מגבלות עוזרות לכוון את פעולותינו אך גם להוות מכשול, ולכן הן ניטרליות.

מארס רואה כאויבים (מנוגדים) את הכוכבים הבאים:

מרקורי (היגיון) – חשיבה מעכבת את פעולותינו ולעיתים מונעת מאיתנו לפעול כליל, ולכן מנוגדת להן.

greek-warrior

יופיטר – אמונה

יופיטר רואה כחברים (תומכים) את הכוכבים הבאים:

השמש (רצונות) – הרצון לעשות את הדבר הנכון גורם לנו להיות דבקים באמונותינו ולכן תומך בהן.

הירח (רגשות) – רגשותינו מעצבים את אמונותינו ולכן תומכות בהן.

מארס (פעולות) – פעולותינו מאפשרות לנו ליישם את אמונותינו ולכן תומכות בהן.

יופיטר רואה כניטרליים את הכוכבים הבאים:

סטורן (מגבלות) – מגבלות יכולות לעצב את אמונותינו אך גם למנוע את יישומן, ולכן הן ניטרליות.

יופיטר רואה כאויבים (מנוגדים) את הכוכבים הבאים:

מרקורי (היגיון) – ההיגיון שלנו נוטה להפריך את אמונותינו ולכן מנוגד להן.

ונוס (הנאה) – החשק להנות מסוגל לגרום לנו ללכת כנגד אמונותינו ולכן מנוגדת להן.

Fat-buddha

סטורן – מגבלות

סטורן רואה כחברים (תומכים) את הכוכבים הבאים:

מרקורי (היגיון) – ההיגיון שלנו עוזר לנו להבין ולמדוד את מגבלותינו ולכן תומך בהן.

ונוס (הנאה) – הנאה ממחישה את מגבלותינו, במיוחד בהיעדרה, ולכן תומכת בהן.

סטורן רואה כניטרליים את הכוכבים הבאים:

יופיטר (אמונות) – אמונותינו יכולות להוות מגבלות בפני עצמן אך גם לטעון לפריצתן, ולכן הן ניטרליות.

סטורן רואה כאויבים (מנוגדים) את הכוכבים הבאים:

השמש (רצונות) – רצונותינו מכוונים לשבירה של מגבלותינו ולכן מנוגדים להן לחלוטין.

הירח (רגשות) – רגשותינו לא יודעים גבולות ולא מתחשבים במציאות ולכן מנוגדים להן.

מארס (פעולות) – פעולותינו מנסות לפרוץ את הגבולות הקיימים ולשנותם, ולכן מנוגדות להן.

Judge

גורמים נוספים

הרשימה לעיל מתארת את מה שנקרא באסטרולוגיה ההודית יחסים טבעיים. כפי שניתן לראות ברשימה, אותם יחסים טבעיים מסובכים משנדמה ובזמן שמרקורי לדוגמא נתפס בעיני הירח כחבר, הוא עצמו רואה את הירח כאויב. כמו כן, היא אינה כוללת את יחסם של רהו וקטו לשאר הכוכבים, כיוון שהוא משתנה בהתאם למיקומם במפת הלידה. היחסים הטבעיים בין הכוכבים משמשים לניתוח של קונפליקטים פסיכולוגיים בין דחפים שונים, ולהגדרת איכויות כוכבים (Avastha) מסוימות.

מעבר לאותם יחסים טבעיים, הכוכבים מתחלקים גם לפי מחנות. החלוקה למחנות אף היא מאפיינת את הדחפים או המניעים שהכוכבים השונים מייצגים, אם כי מנקודת מבט של אידיאליזם מול פרגמטיזם. הכוכבים ששייכים לקבוצה האידיאליסטית (Deva) הם השמש, הירח, מארס ויופיטר, ומיקומם/שליטתם בבתים השונים מתאפיינים בדבקות בערכים באותם תחומים בחיינו. הכוכבים במחנה הפרגמטי (Asura) לעומת זאת, מסמלים דבקות בתוצאות בבתים בהם הם ממוקמים או שולטים. וכמו במקרה של היחסים הטבעיים, השפעתם של כוכבים מחנות שונים זה על זה יוצרת קונפליקטים, אם כי הפעם לא בין דחפים אלא בין מניעים.

Yin_yang

יחסים זמניים

מעבר ליחסים הטבעיים, באסטרולוגיה ההודית קיים גם המונח יחסים זמניים. אותו מונח מתייחס למיקומם של הכוכבים ביחס לכוכבים אחרים, ויהיה מוכר לאסטרולוגים מערביים בתור היבטים. למרות זאת, קיימים הבדלים מסוימים בין ההיבטים הנהוגים באסטרולוגיה המערבית לבין היחסים הזמניים שמקבילים להם באסטרולוגיה ההודית, אשר מייצגים רק פן אחד של אותם היבטים. החשוב שבהם הוא שבמקום חישוב זוויותיהם, הפירוש נקבע לפי בתים כך שכוכבים הממוקמים בבית ה2, 3, 4, 10, 11 או 12 מכל כוכב אחר הופכים באותה מפה לחבריו, וכוכבים בשאר הבתים לאויביו. המיקומים הללו קובעים אם הקונפליקטים שהוזכרו לעיל יוחמרו או ירוככו, ומבהירים איך אותם דחפים ישפיעו זה על זה בכל מפת לידה.

קיימים גם פירושים אשר מקבילים (לפחות חלקית) גם בהיבטים המערביים וגם ביחסים הזמניים ההודיים, אם כי לעיתים גם אלו נתפסים כמיושנים עקב בעיות בתרגום. לדוגמא, צמידות קרובה בין כוכב כלשהו לבין השמש מגדירה אותו כשרוף, כיוון שהוא מאבד מחשיבותו בחיי בעל המפה. באותה מידה, צמידות קרובה לסטורן מגדירה כוכב כמיובש, כיוון שמייצגת פחדים או מגבלות אשר מונעים התרכזות הולמת במה שהוא מייצג.

מעבר לגורמים שהוזכרו לעיל, קיימים מספר גורמים נוספים המשפיעים על היחסים בין הכוכבים. למשל, כל צמידות בין כוכבים הקרובה ממעלה אחת מכונה "מלחמת כוכבים", ומייצגת מאבק פנימי משמעותי בין הדחפים שכוכבים אלו מייצגים. כמו כן, צמידות עם בעל המזל בו היא מתרחשת, מחלישה כל קונפליקט בין הכוכבים באותה צמידות. ובנוסף, צמידות לראש או זנב הדרקון נתפסת כליקוי לא רק עבור השמש או הירח אלא עבור כל הכוכבים, ונקודת הליקוי שיוצרת אותו תופסת את מקומו של הכוכב המכוסה ומגבירה את משמעותו בחיי בעל המפה.

סיכום

בדומה לאזמל מזכוכית וולקנית, באסטרולוגיה קיימים כלים רבים אשר נתפסים כמיושנים למרות שבפועל מדובר בכלים חשובים ויעילים בניתוח המפה האסטרולוגית. הכלי המתואר לעיל, אשר נופל תחת קטגוריה זו, מאפשר לנו לראות איך המניעים והדחפים שלנו פועלים לחיזוק או לפגיעה ביכולתנו לממשם, וחשוב מכך מראה לנו את השורש החבוי לבעיות רבות בחיינו.

חזרה למאמרי הכוכבים