בן רוכלנקו, אסטרולוג רפואי, 18-09-2016.

 

מבוא

נכון להיום המחקרים המדעיים אשר נעשו בכדי לבחון את יעילותה של האסטרולוגיה בתור כלי חיזוי העלו ממצאים אשר סתרו את אמינותה, ולכן כיום אסטרולוגיה מוגדרת כפסאודו-מדע ולא מתקבלת ברצינות בחברה האקדמית. למרות זאת אנשים העוסקים באסטרולוגיה טוענים ליעילותה מניסיונם האישי, אך לרוב לא מסוגלים להראות את יעילותה בסביבה מבוקרת. במאמר זה אבחן האם ניתן למצוא קשר ישיר בין תקלות ברכבי חלל מאוישים לבין תנועת הכוכבים כפי שהיא מתפרשת באסטרולוגיה, תוך שימוש בשיטה האסטרולוגית ההודית הקלאסית. אבחן האם הניתוח המקובל בשיטה זו יראה קשר סטטיסטי בין מיקום הכוכבים לבין אותן תקלות, והאם ניתן היה לחזות אותם בצורה זו.

 

שיטת החישוב והניתוח האסטרולוגיים:

הניתוח האסטרולוגי של האירועים נעשה בעזרת חישוב המפה האסטרולוגית הסידריאלית עם שימוש באיינמשה של להירי/צ'יטרפקשה (כ24 מעלות אחורה מגלגל המזלות הטרופי). ניתוח מיקום הכוכבים נעשה לפי האסטרולוגיה ההודית תוך כדי הסתמכות על השיטה הקלאסית המתוארת בספר "בריהט פאראשארה הורה שאסטרה".  אוראנוס ונפטון אינם חלק מהאסטרולוגיה ההודית הקלאסית אך מוזכרים כאן כאשר נמצאים באותו מזל או במזל הנגדי מכוכבים משמעותיים אחרים.

מרקורי באסטרולוגיה ההודית מסמל תקשורת (1) ומהווה תערובת של כל האלמנטים (2) ולכן נקשר לטכנולוגיה וסגסוגות. בימינו הוא גם מסמל תעופה עקב הסנדלים בעליי הכנפיים שהיו שייכות להרמס במיתולוגיה היוונית (3). מזל העילוי שלו הוא בתולה ומזל נפילתו הוא דגים (4). מזלות האויב שלו הם טלה, סרטן, עקרב וקשת (12).

יופיטר באסטרולוגיה ההודית מסמל את החלל (5). מזל העילוי שלו הוא סרטן ומזל נפילתו הוא גדי (4). מזלות האויב שלו הם שור, תאומים, בתולה ומאזניים (12).

באסטרולוגיה ההודית הכוכבים האכזריים, ז"א המסמלים תוצאות הרסניות, הם סטורן, מארס, ראש וזנב הדרקון, השמש והירח הפוחת (בתקופה בין ירח מלא לירח נולד) (6). מרקורי גם כן נחשב לאכזרי כאשר תחת השפעה אכזרית, ז"א נמצא באותו מזל עם כוכב אכזרי או תחת היבט של כוכב אכזרי (6).

באסטרולוגיה ההודית לכל כוכב יש היבט, המהווה השפעה מרחוק, שביעי (180 מעלות ממנו) בעוצמה מלאה, ולמארס, יופיטר, סטורן, ראש וזנב הדרקון היבטים מיוחדים שגם הם בעוצמה מלאה (7). ההיבטים המיוחדים של מארס הם הרביעי (90 מעלות) והשמיני (210 מעלות), של יופיטר החמישי (120 מעלות) והתשיעי (240 מעלות), של סטורן השלישי (60 מעלות) והעשירי (270 מעלות). (7)

באסטרולוגיה ההודית משתמשים בחישוב מתמטי לניתוח מדויק של עוצמת ההיבטים (8), אך לשם הפשטה ההיבטים מוזכרים כאן בתור צרים (פחות מ10 מעלות) או רחבים (יותר מ10 מעלות) כמדד לעוצמתם.

באסטרולוגיה ההודית ניתוח הכוכבים כולל בדיקה של "מצבם" (אוושטה) (9). לדוגמא, כוכבים אשר נמצאים במעלות הראשונות או האחרונות של המזל וכוכבים הנמצאים במזל הנפילה שלהם או במזל אויב נחשבים לחלשים במיוחד (9), וכוכבים הנמצאים בנסיגה (נראים כזזים אחורה בשמיים) נחשבים כחזקים במיוחד אך כתוצאה מסמלים השפעות הרסניות. כמו כן, כוכבים אשר נמצאים קרוב לשמש נחשבים שרופים ולכן חלשים במיוחד (10).

באסטרולוגיה ההודית מקובל לחזות את תוצאות מיקום הכוכבים לפי צירופים הנקראים "יוגה", לדוגמא "ראג' יוגה" היא צירוף כוכבים במפת הלידה אשר יכול להוביל אדם למעמד גבוה בחברה (10). אם אכן קיים קשר בין מיקום הכוכבים לתקלות, ניתן יהיה לראות צירופים אשר יחזרו על עצמם בכל אחד מהמקרים.

ניתוח התקלות

תקלות שגרמו למות אסטרונאוטים:

24-04-1967

סויוז 1 – תקלות, כשלון בפתיחת מצנח.

מרקורי בנפילה במזל דגים בצירוף סטורן עם היבט שביעי צמוד של מארס אשר נמצא בנסיגה.

30-06-1971

סויוז 11 – תקלה באטימת המודול, שלושת מקרי המוות היחידים בחלל.

יופיטר ונפטון בנסיגה במזל עקרב 4 מעלות זה מזה תחת היבט שביעי צמוד של סטורן (4 מעלות). מארס בעילוי במזל גדי 6 מעלות מראש הדרקון.

28-01-1986

מעבורת צ'לנג'ר – פיצוץ אווירי 73 שניות לאחר ההמראה.

מרקורי שרוף (3 מעלות מהשמש) עם ונוס במזל גדי, מקבל היבט שלישי צמוד (2 מעלות) של סטורן שנמצא עם מארס במזל עקרב.

01-02-2003

מעבורת קולומביה – פיצוץ אוירי במהלך כניסה חזרה לאטמוספירה.

מארס צמוד לזנב הדרקון (2 מעלות) במזל עקרב. יופיטר בנסיגה במזל העילוי סרטן ומקבל היבט שלישי (9 מעלות) של סטורן אשר נמצא בנסיגה במזל שור עם ראש הדרקון.

תקלות שלא גרמו למקרי מוות:

12-04-1961

ווסטוק 1 – כישלון בהפרדת חלקי החללית בעת כניסה לאטמוספרה.

מרקורי בנפילה במזל דגים עם השמש וונוס בעילוי אך שרופה (2 מעלות) ובנסיגה, עם היבט שלישי של סטורן אשר צמוד ליופיטר (5 מעלות) במזל גדי.

21-07-1961

ליברטי בל 7 – תקלה בפתח היציאה שגרמה לשקיעת מודול החזרה לאחר נחיתתו באוקיינוס.

יופיטר בנסיגה ובנפילה במזל גדי בצמוד (6 מעלות) לסטורן בנסיגה, עם היבט שביעי צמוד (3 מעלות) של השמש. מארס עם ראש הדרקון, אוראנוס ופלוטו במזל אריה.

18-03-1965

ווסחוד 2 – תקלה בחליפת החלל אשר גרמה לה להתנפח בוואקום של החלל.

יופיטר במעלה האחרונה של מזל טלה עם היבט שביעי צמוד (3 מעלות) של נפטון בנסיגה, והיבט שלישי רחב (12 מעלות) של סטורן. מרקורי בנפילה במזל דגים ביחד עם השמש.

17-03-1966

ג'מיני 8 – תקלה במדחף שגרמה לקפסולה להיכנס לסחרור בלתי נשלט, וכתוצאה להפסקת המשימה.

מרקורי בנסיגה בנפילה במזל דגים בצמוד למארס (2 מעלות) ולשמש (8 מעלות). יופיטר במעלה האחרונה של מזל שור ביחד עם ראש הדרקון.

18-01-1969

סויוז 5 – תקלה בהפרדת המודולים בעת חזרה לאטמוספרה.

יופיטר במזל בתולה בצמוד (3 מעלות) לזנב הדרקון ואוראנוס (2 מעלות) שבנסיגה, ומקבל היבט שביעי רחב (14 מעלות) של סטורן שנמצא במזל דגים עם ראש הדרקון.

14-11-1969

אפולו 12 – החללית נפגעה פעמיים מברקים מה שגרם לתקלות נרחבות בציוד.

יופיטר במעלה הראשונה של מאזניים עם היבט שביעי רחב (10 מעלות) מסטורן שנמצא בנפילה ובנסיגה ומקבל היבט רביעי צמוד (2 מעלות) ממארס בעילוי במזל גדי. מרקורי נמצא גם הוא במזל מאזניים במצב שרוף (2 מעלות) בצמוד לשמש וביחד עם ונוס, ומקבל היבט תשיעי צמוד (2 מעלות) של ראש הדרקון.

11-04-1970

אפולו 13 – כשלון בהתנעת אחד מחמשת המנועים של הטיל מסוג סטורן 5 בעת המראה.

מרקורי בנסיגה במזל טלה עם סטורן בנפילה ב2 המעלות האחרונות של המזל. יופיטר ונפטון צמודים (3 מעלות) ובנסיגה במזל עקרב עם היבט חמישי רחב (16 מעלות) מזנב הדרקון. השמש, אשר מסמלת מנועים באסטרולוגיה, במזל דגים עם היבט רביעי צמוד (3 מעלות) ממארס.

13-04-1970

אפולו 13 – פיצוץ במיכל החמצן אשר גרם לאסטרונאוטים להשתמש במודול הירח בתור סירת הצלה לחזרה לכדור הארץ.

מרקורי בנסיגה במזל טלה עם סטורן בנפילה ב2 המעלות האחרונות של המזל. יופיטר ונפטון צמודים (3 מעלות) ובנסיגה במזל עקרב עם היבט חמישי רחב (16 מעלות) מזנב הדרקון. השמש, אשר מסמלת מנועים באסטרולוגיה, במזל דגים עם היבט רביעי צמוד (3 מעלות) ממארס.

07-08-1971

אפולו 15 – תקלה שגרמה להרס אחד ממצנחי הנחיתה

מרקורי במזל אריה תחת היבט שמיני ממארס אשר נמצא בעילוי במזל גדי ובנסיגה בצמוד (3 מעלות) לראש הדרקון ותחת היבט שביעי צמוד (2 מעלות) של השמש אשר צמודה לזנב הדרקון. יופיטר צמוד (3 מעלות) לנפטון אשר נמצא בנסיגה במזל עקרב ומקבל היבט שביעי צמוד (3 מעלות) מסטורן.

05-04-1975

סויוז 18א – כשלון בהפרדת שלבי הטיל בעת המראה אשר גרם לנחיתת חירום.

מרקורי בנפילה במזל דגים בצמוד ליופיטר אשר שרוף (10 מעלות) ביחד עם השמש, ותחת היבט עשירי צמוד (10 מעלות) מסטורן והיבט חמישי צמוד (אותה מעלה) מראש הדרקון שנמצא במזל עקרב עם נפטון שבנסיגה.

24-07-1975

פרוייקט מבחן אפולו-סויוז – תקלה גרמה לשחרור גז רעיל בזמן הנחיתה.

יופיטר במעלה הראשונה של מזל טלה ביחד עם מארס ומקבל היבט עשירי צמוד (אותה מעלה) מסטורן ששרוף (7 מעלות) ונמצא במעלה הראשונה של מזל סרטן ביחד עם השמש, ומקבל היבט תשיעי צמוד (4 מעלות) מראש הדרקון שנמצא עם נפטון בנסיגה במזל עקרב.

16-10-1976

סויוז 23 – מודול הנחיתה שקע באגם קפוא.

יופיטר בנסיגה במזל שור תחת היבט שמיני צמוד (4 מעלות) של מארס שנמצא במזל מאזניים בצמוד (מעלה אחת) לראש הדרקון. מרקורי בעילוי במזל בתולה ביחד עם השמש ותחת היבט שלישי צמוד (8 מעלות) מסטורן.

12-04-1979

סויוז 33 – כישלון מנוע בחלל שגרם לנחיתת חירום.

מרקורי בנפילה במזל דגים בצמוד למארס (7 מעלות) ביחד עם השמש (שמסמלת מנועים) שנמצאת ב2 המעלות האחרונות של המזל.

12-04-1981

קולומביה/STS-1 – גל הדף גרם לנזק מבני במעבורת ולביטול ההמראה.

מרקורי נפול במזל דגים ביחד עם מארס ששרוף (2 מעלות), ונוס ששרופה (מעלה אחת) והשמש (שמסמלת מנועים) שב2 מעלות האחרונות של המזל. הוא גם מקבל היבט צמוד שביעי (מעלה אחת) מסטורן שנמצא בנסיגה במזל בתולה בצמוד (2 מעלות) ליופיטר שגם הוא בנסיגה. מרקורי גם מקבל היבט תשיעי צמוד (2 מעלות) מראש הדרקון שצמוד (9 מעלות) לירח במזל סרטן.

26-07-1983

סויוז T-1-10 – דליפת דלק שגרמה לשריפה ופיצוץ הטיל לפני ההמראה.

מרקורי ב4 מעלות האחרונות של מזל סרטן ביחד עם השמש אשר מקבלת היבט עשירי צמוד (5 מעלות) מסטורן שנמצא בעילוי במזל מאזניים תחת היבט חמישי צמוד (3 מעלות) של ראש הדרקון. יופיטר בנסיגה במזל עקרב בצמוד (4 מעלות) לאוראנוס שגם הוא בנסיגה.

08-12-1983

קולומביה/STS-9 – דליפת דלק גרמה לשריפה במעבורת במהלך הנחיתה.

מרקורי במזל קשת תחת היבט רביעי צמוד (6 מעלות) של מארס והיבט שלישי צמוד (6 מעלות) של סטורן שנמצא בעילוי במזל מאזניים. יופיטר שרוף (4 מעלות) ב4 מעלות האחרונות של מזל עקרב ביחד עם השמש ובצמוד (4 מעלות) לזנב הדרקון ולאוראנוס (11 מעלות).

29-07-1985

צ'לנג'ר/STS-51-F – כישלון מנוע במהלך ההמראה מה שגרם לנחיתת חירום.

השמש (שמסמלת מנועים) צמודה (3 מעלות) למארס אשר שרוף ובנפילה במזל סרטן תחת היבט עשירי רחב (15 מעלות) של סטורן שנמצא בעילוי במזל מאזניים בצמוד (6 מעלות) לזנב הדרקון. השמש ומארס שלוחים היבט שביעי צמוד (7 מעלות) ליופיטר שנמצא בנסיגה ובנפילה במזל גדי. מרקורי נמצא בנסיגה ב2 מעלות הראשונות של מזל אריה.

06-09-1988

מיר EP-3 – בעיות תוכנה מנעו כניסה לאטמוספרה ודחו ביממה את הנחיתה.

מרקורי בעילוי במזל בתולה תחת היבט שביעי צמוד (3 מעלות) של מארס שנמצא בנסיגה, ותחת היבט עשירי רחב (12 מעלות) של סטורן שצמוד (מעלה אחת) לאוראנוס ולנפטון (11 מעלות) אשר נמצאים בנסיגה במזל קשת.

23-02-1997

מיר – שריפה בתחנת החלל

יופיטר בנפילה במזל גדי בצמוד לאוראנוס (מעלה אחת) ונפטון (9 מעלות) וביחד עם מרקורי שנמצא ב3 המעלות האחרונות של המזל. סטורן (שמסמל מבנים) צמוד (7 מעלות) לראש הדרקון במזל דגים ותחת היבט צמוד (2 מעלות) ממארס שצמוד (5 מעלות) לזנב הדרקון במזל בתולה.

*בשונה משאר הרשימה אין היבטים אכזריים קלאסיים (רביעי, שביעי ושמיני של מארס, שלישי, שביעי ועשירי של סאטורן, חמישי ותשיעי של ראש וזנב הדרקון) על מרקורי או יופיטר, אך גם לא הייתה פגיעה ברכב חלל כי אם בתחנת חלל קבועה.

25-06-1997

מיר – התנגשות בחלל עם מעבורת המשא פרוגרס.

מרקורי שרוף באותה מעלה עם השמש במזל תאומים, תחת היבט חמישי רחב (19 מעלות) של זנב הדרקון. יופיטר בנסיגה ובנפילה ב3 המעלות האחרונות של מזל גדי ביחד עם אוראנוס ונפטון שנמצאים בנסיגה.

23-07-1999

קולומביה/STS-93 – כישלון מנועים ובמקביל דליפת מימן.

מרקורי שרוף (7 מעלות) ובנסיגה במזל סרטן ביחד עם השמש (שמסמלת מנועים) ובצמוד (8 מעלות) לזנב הדרקון. יופיטר במזל טלה ביחד עם סטורן שבנפילה, ומקבל היבט שביעי צמוד (4 מעלות) ממארס.

10-02-2001

תחנת החלל הבינלאומית/STS-98 – דליפת אמוניה רעילה אשר כיסתה את חליפות החלל של האסטרונאוטים שהיו בחלל מחוץ לתחנה.

מרקורי שרוף (6 מעלות) ובנסיגה ב3 המעלות הראשונות של מזל דלי תחת היבט עשירי צמוד (2 מעלות) של סטורן, תחת היבט רביעי צמוד (אותה מעלה) של מארס, ותחת היבט תשיעי רחב (18 מעלות) של ראש הדרקון. יופיטר צמוד (7 מעלות) לסטורן שנמצא במעלה הראשונה שמזל שור, ומקבל היבט שביעי צמוד (4 מעלות) ממארס שנמצא ב3 המעלות הראשונות של מזל עקרב.

03-05-2003

סויוז TMA-1 – תקלה בקפסולת הנחיתה שגרמה לנחיתה קשה.

מרקורי שרוף (6 מעלות) ובנסיגה ביחד עם השמש במזל טלה, תחת היבט רביעי רחב (11 מעלות) של מארס שנמצא בעילוי במזל גדי. יופיטר בעילוי במזל סרטן תחת היבט שביעי צמוד (3 מעלות) של מארס והיבט תשיעי צמוד (10 מעלות) של זנב הדרקון שנמצא במזל עקרב.

29-09-2004

ספייסשיפוואן-16P – אובדן שליטה וכניסה לסחרור של רכב החלל במהלך ההמראה.

מרקורי שרוף (5 מעלות) בעילוי באותה מעלה עם יופיטר שרוף במזל בתולה בצמוד (מעלה אחת) למארס שרוף (4 מעלות) ולשמש, תחת היבט שלישי צמוד (4 מעלות) מסטורן.

19-04-2008

סויוז TMA-11 – כישלון בהפרדת המודולים בעת חזרה לאטמוספירה.

מרקורי שרוף (3 מעלות) במזל טלה ביחד עם השמש תחת תשיעי היבט צמוד (6 מעלות) של זנב הדרקון שצמוד (6 מעלות) לסטורן שנמצא בנסיגה במזל אריה. יופיטר במזל קשת תחת היבט שביעי צמוד (2 מעלות) של מארס והיבט חמישי רחב (25 מעלות) של זנב הדרקון.

ניתוח הממצאים ומסקנות

כל התקריות אשר נבחנו ענו על הקריטריון של חולשת יתר (מעלות ראשונות ואחרונות, מזל נפילה או אויב) או עוצמת יתר (נסיגה, עילוי) של מרקורי או יופיטר, וברוב המקרים שניהם. למרות זאת מדובר בתופעות שכיחות למדי בפני עצמן ולכן לא ניתן לראות בהן אינדיקציה לתקלות כלשהן.

למעט מקרה אחד בולט, השריפה בתחנת החלל, כל התקריות שנבחנו ענו גם על הקריטריון של השפעתם (הימצאות באותו מזל, היבט קלאסי) של כוכבים אכזריים על מרקורי או יופיטר, וברוב המקרים שניהם, וברוב המקרים הייתה יותר מהשפעה אכזרית אחת. השפעה של כוכבים אכזריים באסטרולוגיה ההודית הקלאסית נחשבת לסממן חד משמעי לסכנות, וניתן לראות זאת בבירור בכל אחת מהתקריות שנבחנו.

במקרה היחיד שבו לא ניתן היה לראות השפעה קלאסית של כוכבים אכזריים על מרקורי ויופיטר הוא השריפה בתחנת החלל מיר ב1997. מקרה זה גם נבדל משאר המקרים שנבחנו בכך שמדובר בתחנת חלל קבועה ולא רכב חלל, לכן ניתן לשער כי יש להתייחס לתחנות חלל באופן שונה מטיסות ומשימות ברכבי חלל, אך לשם כך יידרש מחקר מעמיק יותר בנושא.

בכל תקריות שכללו תקלות במנועים, ניתן לראות השפעה אכזרית גם על השמש, אשר לא נלקחה בחשבון בתחילת המאמר. השמש מסמלת את הנשמה/כח החיים של האדם באסטרולוגיה ההודית הקלאסית (1), ולכן בימינו מקובל להשוות אותה למנוע אשר מניע מכונות וכלי רכב ובכך "מחייה" אותם.

המסקנה שעולה מהממצאים לעיל היא שכאשר מדובר ברכבי חלל, בכל עת שבה מרקורי, יופיטר או שניהם נמצאים בעוצמת או חולשת יתר, ובמקביל תחת השפעה של כוכבים אכזריים, במיוחד אם יותר מאחת, קיימת סכנה לתקלות משמעותיות. כמו כן, כאשר גם השמש נמצאת בעוצמת/חולשת יתר או תחת השפעה אכזרית ניתן לצפות שהתקלות יהיו קשורות למנועים. חשוב לציין כי לא מדובר בקביעה שכל רכב חלל יפתח תקלות תחת נסיבות אלו, אלא כי נסיבות אלו מצביעות על המועדים הכי רגישים לתקלות משמעותיות.

סיכום

הניתוח האסטרולוגי שנעשה במאמר זה הוא שטחי ביותר ולא לקח בחשבון כלים אסטרולוגיים בסיסיים כמו בתים, מזל עולה ומשמעויותיהם של המזלות, או כלים מתקדמים כמו תקופות אסטרולוגיות (דאשה) ומפות חלוקה (וארגה) הנחשבים כהכרחיים לניתוח אסטרולוגי מדויק בשיטה ההודית הקלאסית. למרות זאת, כפי ששוער לפי השיטה האסטרולוגית ההודית הקלאסית, אכן ניתן לראות צירוף כוכבים שנראה בבירור בכלל התקלות ברכבי החלל לאורך ההיסטוריה.

הממצאים שעלו כאן זה יכולים לשמש ככלי לאבחון סכנות בעת משימות חלל, ואף ככלי להצלת חיים. כמו כן הם מאמתים את יעילותה של אסטרולוגיה, לפחות מהסוג שנבחן, בחיזוי אירועים, אם כי בשלב זה רק בדיעבד.

ביבליוגרפיה:

 

 1. The Sun is the soul of all. The Moon is the mind. Mars is one's strength. Mercury is speech-giver while Jupiter confers Knowledge and happiness. Venus governs semen (potency) while Saturn denotes grief”

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 3, Shlokas 12-13.

 1. “Mercury is endowed with an attractive physique and the capacity to use words with many meanings. He is fond of jokes. He has amix of all the three humors

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 3, Shloka 26.

 1. 3. “With these words, Finerod Hermes departed, fanning his light wings, and the flat of his extended shoes oared him as quick as the winds of heaven in their course

Nonnus, “Dionysica” book 4, W. H. D. Rouse translation.

 1. “For the seven planets from the Sun on, the signs of exaltation are respectively Aries, Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces, and Libra. The deepest exaltation degrees are respectively 10, 3, 28, 15, 5, 27 and 20 (in those signs). The same degrees of deep exaltation apply to deep fall.”

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 3, Shlokas 49-50.

 1. “The Pancha Bhootas, viz. fire, earth, ether, water, and air are respectively governed by Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn.”

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 3, Shloka 20.

 1. “Among these, the Sun, Saturn, Mars, decreasing Moon, Rahu, and Ketu (the ascending and descending nodes of the Moon) are malefics while the rest are benefics. Mercury, however, is a malefic if he joins a malefic”

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 3, Shloka 11.

 1. “Brahmin, I have earlier stated aspects based on signs. The other kind is between planets which I detail below: 3rd and 10th, 5th and 9th, 4th and 8th, and lastly 7th – on these places the aspects increase gradually in slabs of quarters, i.e. 1/4, 1/2, 3/4, and full. The effects (due to such aspects) will also be proportionate. All planets aspect the 7th fully. Saturn, Jupiter, and Mars have special aspects respectively on 3rd and 10th, 5th and 9th, and 4th and 8th"

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 26, Shlokas 2-5.

 1. Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 26, Shlokas 6-12.
 2. Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 45, Shlokas 1-155.
 3. “Surya Siddhanta”, chapters 9-10.
 4. “O excellent of the Brahmins, I now narrate below the Raja-yogas making one entitled to royal honors. These were told to Parvati by Lord Siva once upon a time, the gist of which follows.”

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 39, Shlokas 1-2.

 1. “Note the signs which are the 4th, 2nd, 12th, 5th, 9th, and the 8th from the Moolatrikona of a planet. The planets ruling such signs are its friend, apart from the lord of its exaltation sign lords other than these are its enemies. If a planet becomes its friend as well as its enemy (on account of the said two computations) then it is neutral or equal”

Parashara, “Brihat Parashara Hora Shastra”, Chapter 3, Shloka 55.

One thought

 1. 01.12.2016 – פיצוץ ספינת חלל רוסית בלתי מאוישת זמן קצר לאחר ההמראה. מרקורי צמוד לירח במזל קשת במרחק 2 מעלות ממרכז הגלקסיה, תחת היבט חמישי צמוד (9 מעלות) של ראש הדרקון אשר נמצא תחת היבט שמיני צמוד (9 מעלות) של מארס. השמש (מנועים) צמודה (8 מעלות) לסטורן במזל עקרב.
  http://www.bbc.com/news/science-environment-38173002

Comments are closed.